แม่แบบ:Death date and age

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้แสดงวันที่เสียชีวิต และคำนวณอายุ ณ เวลานั้น โดยใช้ปีคริสต์ศักราช

วิธีใช้แก้ไข

วิธีการใช้งานแม่แบบนี้

{{Death date and age|ปี|เดือน|วัน|ปีเกิด|เดือนเกิด|วันเกิด}}

ตัวอย่างเช่น {{death date and age|1993|2|24|1941|4|12}} จะได้ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993 (51 ปี)

ค่าที่ใส่ในแม่แบบ ปีต้องเป็นตัวเลขคริสต์ศักราช ส่วนเดือนก็ต้องเป็นหมายเลขเดือน โดยที่ 1 จะเท่ากับ มกราคม ไม่สามารถใส่ปีที่เป็นก่อนคริสต์ศักราชได้

ดูเพิ่มแก้ไข