แม่แบบ:วันตายและอายุ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้แสดงวันที่เสียชีวิต และคำนวณอายุ ณ เวลานั้น โดยใช้ปีพุทธศักราช

วิธีใช้

แก้

วิธีการใช้งานแม่แบบนี้

{{วันตายและอายุ|ปี|เดือน|วัน|ปีเกิด|เดือนเกิด|วันเกิด}}

หรือ

{{วันตาย-อายุ|ปี|เดือน|วัน|ปีเกิด|เดือนเกิด|วันเกิด}}

ตัวอย่างเช่น {{วันตายและอายุ|2536|2|24|2484|4|12}} จะได้ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 (51 ปี)

ค่าที่ใส่ในแม่แบบ ปีต้องเป็นตัวเลขพุทธศักราช ส่วนเดือนก็ต้องเป็นหมายเลขเดือน โดยที่ 1 จะเท่ากับ มกราคม ไม่สามารถใส่ปีที่เป็นก่อนพุทธศักราชได้

ดูเพิ่ม

แก้