แม่แบบ:อัตชีวประวัติ

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่โค้ดดังต่อไปนี้ ไว้ที่ส่วนบนสุดของบทความ:

{{อัตชีวประวัติ}}

ดูเพิ่มแก้ไข