Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้ แก้

ให้ใส่โค้ดดังต่อไปนี้ ไว้ที่ส่วนบนของบทความ:

{{เรซูเม}}

การใช้งาน แก้

  • สำหรับบทความชีวประวัติ ที่มีรูปแบบลักษณะเป็นหัวข้อ แสดงประวัติการเรียน ประวัติการทำงาน หรือรูปแบบประวัติสมัครงานที่มีลักษณะโฆษณาหรือแสดงจุดเด่นของบุคคลดังกล่าว
  • บทความที่สรุปประวัติ หรือผลงาน ที่ไม่มีรูปแบบเป็นหัวข้อ อยู่ในเงื่อนไขการเป็นสารานุกรม และมีมุมมองที่เป็นกลาง ไม่เข้าข่ายนี้

ดูเพิ่ม แก้

  • แม่แบบ:อัตชีวประวัติ - สำหรับบทความเกี่ยวกับชีวประวัติ ที่ไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนประวัติสมัครงาน แต่รูปแบบการเขียนเป็นการชื่นชม โอนเอียง ไม่เป็นกลาง โดยอาจเขียนด้วยตนเองหรือคนสนิท