แม่แบบ:ไม่เห็นด้วย

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:คัดค้าน)

ไม่เห็นด้วย

วิธีใช้ แก้

แม่แบบนี้ใช้สำหรับ ลงคะแนนโหวต ในหน้าลงคะแนนโหวต กรณีที่ไม่เห็นด้วย

โดยคัดลอกข้อความนี้

* {{ไม่เห็นด้วย|ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี}} --~~~~

วางเป็นรายการของผู้ที่แสดงความเห็น จะได้ผลดังนี้

  • ไม่เห็นด้วย ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี --(ชื่อผู้ลงคะแนน)

ดูเพิ่ม แก้