แม่พระแห่งลูกประคำ

แม่พระแห่งลูกประคำ[1] (อังกฤษ: Our Lady of the Rosary) หรือเดิมคือ แม่พระแห่งชัยชนะ (อังกฤษ: Our Lady of Victory) เป็นสมัญญาที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกถวายแด่พระนางมารีย์พรหมจารี ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ส่งเสริมให้คริสต์ศาสนิกชนสวดสายประคำ

"แม่พระแห่งลูกประคำ" วาดโดยโลเรนโซ ลอตโต

ประวัติ

แก้

ตำนานระบุว่าเมื่อนักบุญดอมินิกได้ประกาศคริสต์ศาสนาแก่สาวกลัทธิอัลบิเจนเซียน แต่ไม่ประสบความสำเร็จจนรู้สึกท้อแท้ ท่านจึงไปจำศีลภาวนาสวดอ้อนวอนพระเจ้านานถึง 40 วัน ในที่สุดพระแม่มารีย์และทูตสวรรค์ 3 องค์ได้มาประจักษ์และประทานสายประคำแก่นักบุญดอมินิกในปี ค.ศ. 1214 และแนะนำให้ท่านใช้สายประคำเป็นเครื่องมือในการอธิษฐานเพื่อให้พวกนอกรีตเหล่านั้นกลับใจ ผลปรากฏว่ามีคนกลับใจมาเข้าคริสต์ศาสนาจำนวนมาก ทำให้การสวดสายประคำแพร่ไปทั่วคริสตจักรตะวันตก โดยมีพระแม่มารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์ อย่างไรก็ตามความเชื่อนี้เป็นเพียงตำนาน ไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ยืนยัน

การฉลอง

แก้

กองทัพเรือฝ่ายสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ได้ปะทะกับกองทัพเรือจักรวรรดิออตโตมัน สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 จึงเรียกร้องให้คริสตชนสวดสายประคำต่อพระแม่มารีย์เพื่อให้พระเจ้าประทานชัยชนะแก่กองกำลังฝ่ายคริสตชน[2][3] เมื่อกองทัพฝ่ายสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ได้รับชัยชนะเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1571 สมเด็จพระสันตะปาปาจึงกำหนดให้วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันฉลองแม่พระแห่งชัยชนะ ต่อมาในปี ค.ศ. 1573 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 ทรงเปลี่ยนชื่อวันเป็นวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ[4] และสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 11 ได้ทรงกำหนดวันนี้เป็นวันฉลองของทั้งสกลคริสตจักรในปี ค.ศ. 1913 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 10 ได้เลื่อนวันฉลองมาเป็นวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปีจวบจนปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. "ฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ". มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ. 21 April 2014. สืบค้นเมื่อ 21 April 2014.
  2. "Cizik, Fr. Ladis J. "Our Lady and Islam", EWTN". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-10-23. สืบค้นเมื่อ 2014-04-21.
  3. Gilbert Chesterton, 2004, Lepanto, Ignatius Press ISBN 1-58617-030-9
  4. Our Lady of Victory Roman Catholic Church, Tannersville, Pennsylvania