สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 หรือ นักบุญปิอุสที่ 5[1] (ละติน: Pius V; อังกฤษ: Pius V) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1566 ถึง ค.ศ. 1572 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสังคายนาแห่งเทรนต์ การปฏิรูปคาทอลิก และปรับปรุงจารีตโรมันในคริสตจักรละตินให้มีมาตรฐาน

สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญ

ปิอุสที่ 5
บิชอปเเห่งโรม
สมณนาม(ละติน)
เริ่มวาระ7 มกราคม ค.ศ. 1566
สิ้นสุดวาระ1 พฤษภาคม 1572
องค์ก่อนสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4
องค์ถัดไปสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระนามเดิมAntonio Ghislieri
ประสูติ17 มกราคม ค.ศ. 1504
ดัชชีซาวอย
สิ้นพระชนม์1 พฤษภาคม 1572
ข้อมูลอื่น

ในทางการเมือง พระองค์ได้ขับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ ออกจากศาสนจักร เพราะพระนางสนับสนุนให้คริสตจักรแห่งอังกฤษแยกตัวออกจากสันตะสำนัก และยังเบียดเบียนคริสตชนคาทอลิกจำนวนมากในอังกฤษ พระองค์ยังร่วมก่อตั้งสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ (ค.ศ. 1571) เพื่อต่อต้านทัพมุสลิมของจักรวรรดิออตโตมัน เมื่อสันนิบาตได้รับชัยชนะ พระองค์ได้ยกย่องว่าเป็นผลจากการอธิษฐานของพระนางมารีย์พรหมจารี และตั้งวันฉลองแม่พระแห่งชัยชนะขึ้นเป็นครั้งแรก[2] (ปัจจุบันเรียกว่า "แม่พระแห่งลูกประคำ")

อ้างอิง แก้

  1. Durant, William ‘Will’; Durant, Ethel ‘Ariel’ (1961), Age of Reason Begins, The Story of Civilisation, vol. 7, Simon & Schuster, pp. 238–39
  2. Aimé Georges Martimort (บ.ก.). The Church at Prayer: The Lliturgy and Time. Vol. 4. p. 145. ISBN 0-8146-1366-7.
ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4   พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1566 - ค.ศ. 1572)
  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13