แม่น้ำโทเนะ (ญี่ปุ่น: 利根川 Tone-gawa) ในแม่น้ำในภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น มีต้นกำเนิดจากยอดเขาโอมินากามิ ในเทือกเขาเอจิโงะ ในบริเวณจังหวัดกุมมะและจังหวัดนีงาตะ ไหลลงสู่อ่าวโตเกียว ในจังหวัดชิบะ มีความยาวทั้งสิ้น 322 กิโลเมตร ยาวเป็นอันดับที่สองของญี่ปุ่นรองจากแม่น้ำชินาโนะ ก่อให้เกิดที่ราบปากแม่น้ำกินอาณาเขตกว่า 16,840 ตารางกิโลเมตร

แม่น้ำโทเนะ
利根川
Tone River.JPG

แม่น้ำโทเนะช่วงเมืองนาริตะ และ คาวาจิ
ต้นน้ำ เขาโอมินากามิ
ปลายน้ำ มหาสมุทรแปซิฟิก
ไหลผ่าน จังหวัดชิบะ, ญี่ปุ่น
แม่น้ำ

แม่น้ำโทเนะแยกออกเป็นแม่น้ำสายย่อยอีก เช่น แม่น้ำอางาซึมะ แม่น้ำวาตาราเซะ แม่น้ำคินุ แม่น้ำโคไก และแม่น้ำเอโดะ

พิกัดภูมิศาสตร์: 35°59′01″N 139°53′26″E / 35.98361°N 139.89056°E / 35.98361; 139.89056