แม่น้ำแดง (จีน: 红河; เวียดนาม: sông Hồng) เป็นแม่น้ำที่ไหลจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ผ่านทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ไปสิ้นสุดที่อ่าวตังเกี๋ย

ทิวทัศน์แม่น้ำแดงช่วงที่ไหลผ่านประเทศจีน

แม่น้ำแดงมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหวางต้วน ทางตอนใต้ของต้าหลี่ ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทลื้อ และไหลออกจากประเทศจีนที่เขตปกครองตนเองชนชาติอาข่าและอี๋ หงเหอ เข้าสู่ประเทศเวียดนามที่จังหวัดหล่าวกาย เป็นเส้นแบ่งระหว่างประเทศทั้งสอง จากนั้นไหลผ่าน 9 จังหวัดในภาคเหนือของเวียดนามที่สำคัญ ได้แก่ ฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เมื่อแม่น้ำไหลถึงที่ลุ่มใกล้ ๆ กับเหวียตจี่ก็จะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ที่เรียกว่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง และไหลลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในที่สุด แม่น้ำแดงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดในภาคเหนือ มีความยาวทั้งสิ้น 1,261 กิโลเมตร ตอนบนของแม่น้ำอยู่ในประเทศจีน ซึ่งจีนเรียกว่า แม่น้ำหยวน มีระยะทาง 620 กิโลเมตร และส่วนที่อยู่ในเวียดนามมีระยะทาง 641 กิโลเมตร[1]

  1. แม่น้ำสายสำคัญในประเทศเวียดนาม