บทเพลงตอนมหาทรมาน

(เปลี่ยนทางจาก แพสชั่น)

บทเพลงตอนมหาทรมาน (อังกฤษ: Passion music) เป็นบทเพลงทางศาสนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพิพากษาและการตรึงไม้กางเขนของพระเยซู ซึ่งมักจะมีการแสดงในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ บทเพลงนี้เป็นบทเพลงขนาดใหญ่ และมีการประพันธ์มากันแต่โบราณ เนื้อเพลงที่นำมาเขียนจะนำมาจากพระคัมภีร์ (Gospel) ซึ่งก็มีผู้เขียนหลายคน ได้แก่ ยอร์น มาระโก มัทธิว ผู้ประพันธ์เพลงที่สำคัญ คือ ไฮน์ริช ชึทซ์, โยฮัน เซบัสทีอัน บัค และโยเซ็ฟ ไฮเดิน