แบริ่ง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แบริ่ง แบริง (อังกฤษ: Bering, Bearing) อาจหมายถึง

Bearing แก้

Bering แก้