แนวสันกระดูกสะบัก

แนวสันกระดูกสะบัก (อังกฤษ: Spine of scapula) เป็นแผ่นกระดูกที่ยื่นออกมา วางตัวเป็นแนวเฉียง ใกล้กลางลำตัว 4 ใน 5 (medial four-fifths) ของพื้นผิวด้านหลังของกระดูกสะบักส่วนบน แบ่งระหว่างแอ่งเหนือแนวสันกระดูกสะบัก (Supraspinatous fossa) และแอ่งใต้แนวสันกระดูกสะบัก (infraspinatous fossa)

แนวสันกระดูกสะบัก
(Spine of scapula)
Gray205 left scapula lateral view.png
กระดูกสะบักข้างซ้าย มองจากด้านข้าง (แนวสันกระดูกสะบักอยู่ทางขวาบน)
Gray203.png
พื้นผิวด้านหลังของกระดูกสะบักด้านซ้าย (แนวสันกระดูกสะบักอยู่กลางภาพด้านบน ยื่นออกมาจากระนาบภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินspina scapulae
TA98A02.4.01.005
TA21147
FMA13453
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

แนวนี้เริ่มจากขอบแนวตั้ง เป็นบริเวณเรียบรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีเอ็นของจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนล่างคลุม และค่อยๆ ยกตัวขึ้นจนมาสุดที่อโครเมียน (acromion) ซึ่งยื่นออกมาเป็นข้อต่อไหล่

แนวสันกระดูกสะบักเป็นรูปสามเหลี่ยม และแบนลงจากด้านบนลงมา ยอดสามเหลี่ยมยื่นเข้าไปในขอบแนวกลาง (vertebral border)

พื้นผิวและขอบแก้ไข

 
แนวสันกระดูกสะบัก (แสดงด้วยสีแดง) แสดงกล้ามเนื้อที่มายึดเกาะ

แนวสันกระดูกสะบักมี 2 พื้นผิวและ 3 ขอบ

ในบรรดาขอบทั้งสามของแนวสันกระดูกสะบัก ขอบด้านบน (anterior border) ยึดเกาะกับพื้นผิวด้านหลังของกระดูก ขอบด้านหลัง (posterior border) หรือสันของกระดูกสะบัก (crest of the spine) มีลักษณะกว้าง แบ่งออกเป็น 2 แนว (lips) และช่องระหว่างแนว

  • กล้ามเนื้อทราพีเซียส ยึดเกาะกับ แนวด้านบน (superior lip) และเห็นปุ่มกระดูกขรุขระซึ่งเป็นที่ยึดเกาะของเอ็นของจุดเกาะปลายของส่วนล่างของกล้ามเนื้อนี้
  • กล้ามเนื้อเดลทอยด์ ยึดเกาะกับตลอดความยาวของ แนวด้านล่าง (inferior lip)
  • ช่องระหว่างแนว อยู่ใต้ชั้นผิวหนัง และบางส่วนคลุมด้วยใยของเอ็นของกล้ามเนื้อเหล่านี้

และ ขอบด้านข้าง (lateral border) หรือฐาน เป็นขอบที่สั้นที่สุด มีลักษณะเว้าเล็กน้อย ขอบของมันหนาและกลม ด้านบนเชื่อมต่อกับพื้นผิวด้านล่างของอโครเมียน และด้านล่างเชื่อมต่อกับคอกระดูกสะบัก (neck of the scapula) เกิดเป็นขอบเขตด้านใกล้กลางของรอยเว้าใหญ่ของกระดูกสะบัก (great scapular notch) ซึ่งเชื่อมระหว่างแอ่งเหนือและใต้แนวสันกระดูกสะบัก

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข