แตรวง (อังกฤษ: brass band) คือ วงดนตรีซึ่งปกติประกอบด้วยเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ ในบางธรรมเนียม เรียกวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีทองเหลืองและเครื่องเป่าลมไม้ว่า แตรวง ก็มี แต่โดยมากแล้วเรียก โยธวาทิต (military band), วงนั่งบรรเลง (concert band) หรือวงเป่า (wind band)