แดนซ์พังก์ (อังกฤษ: Dance-punk) ในบางครั้งอาจเรียกว่า ดิสโก้พังก์ และ อินดี้แดนซ์[1] เป็นแนวเพลงที่กำเนิดในปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1970 และ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของดนตรีแนวโพสต์พังก์ และ โนเวฟ

อ้างอิง แก้