แซนแทนาแรปเทอร์

แซนแทนาแรปเทอร์
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Early Cretaceous
Reconstructed skeleton
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Reptilia
อันดับใหญ่: Dinosauria
อันดับ: Saurischia
อันดับย่อย: Theropoda
ไม่ได้จัดลำดับ: Coelurosauria
สกุล: Santanaraptor
Kellner, 1999
Species
  • S. placidus Kellner, 1999 (type)

แซนแทนาแรปเทอร์ (อังกฤษ: En:Santanaraptor (เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /sænˈtænəˈræptər/)) ชื่อของมันมีความหมายว่าจอมขโมยจากแซนแทนา เป็นเทอโรพอดในตระกูลโคลูซอเรีย(อังกฤษ: En:Coelurosauria) ยาวประมาณ 1.25 เมตร อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ช่วง(ปลาย Aptian ถึง ช่วงต้น Albian) ในยุคครีเทเชียส เมื่อประมาณ 108 ล้านปีก่อน พบฟอสซิลในปี ค.ศ.1996 โดยฟอสซิลซานตาน่าฟอร์เมชั่น ชั้นหินโบราณอุดมไปด้วยฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตและพืช ในรัฐเซอารา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล ถึงมันจะมีชื่อแรปเตอร์ (ที่นิยมใช้กับพวกโดรมีโอซอร์) แต่มันไม่ใช่ไดโนเสาร์กลุ่มโดรมีโอซอร์

ลักษณะ แก้

แซนแทนาแรปเทอร์ ถูกประกาศชื่อแรกในปี ค.ศ. 1996 มันมีลักษณะและสัดส่วนคล้ายกับออริโนโตรัสเตส นิ้วมือนิ้วเท้ามี3นิ้ว กระดูกมีลักษณะกลวงคล้ายกับกระดูกของนกในปัจจุบัน กระดูกขาส่วนน่องมีความยาวถึงสองในสามของความยาวขาทั้งหมด ร่างกายปราดเปรียวและว่องไว สามารถล่าเหยื่อเป็นฝูงเพื่อล้มเหยื่อขนาดใหญ่ได้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

แม่แบบ:ไดโนเสาร์ครีเทเซียส