แชน ปัจจุสานนท์

พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์ (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2447 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525) อดีตทหารเรือชาวไทย อดีตนักการเมืองชาวไทย อดีตรองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร พรรคประชาธิปัตย์ และเป็นบิดาของ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ อดีต ผู้บัญชาการทหารเรือ และอดีต องคมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แชน ปัจจุสานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2447
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เสียชีวิต10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์
คู่สมรสไพโรจน์ ปัจจุสานนท์ (สกุลเดิม อมาตยกุล)
บุตรพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์
บุพการี
 • ปัด (บิดา)
 • เชย (มารดา)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
ยศ พลเรือตรี

ประวัติ

แก้

พลเรือตรีแชนเกิดที่ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรชายของ กำนันปัด กับ นางเชย

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางไพโรจน์ ปัจจุสานนท์ (สกุลเดิม อมาตยกุล) มีบุตรชายคือ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์

การศึกษา

แก้

รับราชการ

แก้

พลเรือตรีแชนได้รับพระราชทานยศ เรือตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2469[1] ต่อมาเรือตรีแชนได้รับพระราชทานยศ เรือโท เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2470[2] จากนั้นในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2473 เรือโทแชนจึงได้รับพระราชทานยศ เรือเอก[3]

กระทั่งวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2481 เรือเอกแชนจึงได้รับพระราชทานยศ นาวาตรี[4] ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 นาวาตรีแชนได้รับพระราชทานยศ นาวาโท [5]

จากนั้นในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2484 นาวาโทแชนได้รับพระราชทานยศ นาวาเอก[6] ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 นาวาเอกแชนได้รับพระราชทานยศ พลเรือตรี[7] นับเป็นยศทางทหารยศสุดท้ายของท่าน โดยพลเรือตรีแชนขณะยังมียศเป็นนาวาเอกได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2487[8]

ก่อนจะถูกปลดออกจากตำแหน่งและออกจากราชการพร้อมกับนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่อีก 8 นายคือ

และ พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ ผู้บังคับกองสัญญาณทหารเรือ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 [9] ภายหลังจากเหตุการณ์ กบฏแมนฮัตตัน

การเมือง

แก้

พลเรือตรีแชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2501[10] แต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง 6 เดือนก็ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้แทนราษฎรภายหลังจากการปฏิวัติของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

อ้างอิง

แก้
 1. พระราชทานยศทหารและอำมาตย์ (หน้า ๔๓๖)
 2. พระราชทานยศทหารเรือ (หน้า ๑๗)
 3. พระราชทานยศทหารเรือ (หน้า ๑๑)
 4. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๔๓๘)
 5. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๕๕๕)
 6. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๙๑๔)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๓๕๓)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารออกจากประจำการ (หน้า ๒๘๐๗)
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๑ เพื่อแทนประเภทที่ ๒

บรรณานุกรม

แก้