แคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย

นักบุญแคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย (ภาษาอังกฤษ: St. Catherine of Alexandria หรือ St. Catherine of the Wheel หรือ The Great Martyr Saint Catherine; ภาษากรีก: ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς) เป็นนักบุญเป็นมรณสักขีในศาสนาคริสต์ ศาสนจักรออร์ทอดอกซ์ถือกันว่านักบุญแคเธอรินเป็นมรณสักขีคนสำคัญ และทางศาสนจักรโรมันคาทอลิกนับนักบุญแคเธอรินเป็นหนึ่งในนักบุญผู้ช่วยศักดิ์สิทธิ์สิบสี่องค์ นักบุญแคเธอรินเป็นนักบุญองค์หนึ่งที่มาปรากฏตัวต่อนักบุญโยนออฟอาร์ค

แคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย
นักบุญแคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย วาดโดยการาวัจโจ
พรหมจารีและมรณสักขี
เกิดราว ค.ศ. 287
อะเล็กซานเดรีย อียิปต์[1]
เสียชีวิตราว ค.ศ. 305
อะเล็กซานเดรีย อียิปต์
นิกายออร์ทอดอกซ์

โรมันคาทอลิก
แองกลิคัน

ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
วันฉลอง25 ธันวาคม; 24 ธันวาคม (นิกายรัสเซียออร์โธด็อกซ์)
สัญลักษณ์ล้อหัก, ดาบ, ผู้หญิงมีมงกุฏที่เท้า, ผู้หญิงมีผ้าคลุมหน้าและแหวนแต่งงาน, นกพิลาป, หนังสือ, ผู้หญิงโต้เถึยงกับนักปราชญ์นอกศาสนา
องค์อุปถัมภ์ผู้ทำล้อ, ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ล้อหมุน, คนที่กำลังจะตาย, ผู้สอนหนังสือ, เด็กผู้หญิง, ทนายความ, บรรณารักษ์, นางพยาบาล, นักปรัชญา, ผู้สอนศาสนา, นักปราชญ์, ผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน, นักเรียน, ครู, นักเทววิทยา, และอื่นๆ

ประวัติ

แก้

ชีวิตของนักบุญแคเธอรินส่วนใหญ่เป็นตำนานซึ่งมีด้วยกันหลายมุมมอง ตำนานที่เป็นที่รู้จักกันมากกล่าวว่าแคทเธอรินเป็นลูกสาวของคอนสทุส (Constus) ผู้เป็นผู้ว่าการเมืองอะเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต์ แคเธอรินประกาศว่าเธอจะยอมแต่งงานกับผู้ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ร่ำรวยมากกว่า และมีสติปัญญาสูงกว่าเธอเท่านั้น แม่ของแคเธอรินผู้เป็นคริสต์ศาสนิกชนอย่างลับๆ ส่งแคทเธอรินไปหานักบวชผู้กล่าวว่ามีชายหนุ่มผู้มีคุณสมบัติเกินกว่าทุกอย่างที่แคทเธอรินตั้งความต้องการไว้ เช่นมีความสวยงามเลิศกว่าแสงอาทิตย์ มีสติปัญญาครอบคลุมไปทุกอย่าง และมีความร่ำรวยที่แผ่ขยายไปทั่วโลก[1]

เมื่อแคเธอรินได้เห็นภาพของผู้นี้เธอจึงยอมรับศีลล้างบาปเพื่อมานับถือศาสนาคริสต์และได้รับการส่งตัวไปสวรรค์ในนิมิตเพื่อเป็นการหมั้นหมายทางศรัทธากับพระเยซูโดยมีพระแม่มารีอยู่เคียงข้าง ความเชื่อเรื่องรหัสยสมรส (mystical marriage) กับผู้นำทางศาสนาแบบนี้เป็นตำนานที่รู้จักกันทางตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณอานาโตเลีย

การพลีชีพ

แก้

ตามตำนานกล่าวว่าแคเธอรินได้เดินทางไปเยี่ยมจักรพรรดิแม็กเซนเชียสของจักรวรรดิโรมันเพื่อไปโน้มน้าวจักรพรรดิให้เห็นว่าการลงโทษผู้นับถือคริสต์ศาสนาเป็นสิ่งที่ผิด แคเธอรินสามารถชักชวนให้จักรพรรดินีและบรรดานักปราชญ์ผู้ที่ถูกส่งตัวมาโต้เถียงกับเธอให้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา แต่ทุกคนที่เปลี่ยนศาสนาก็ถูกสังหารหมด[1] เมื่อจักรพรรดิแม็กเซนเชียสไม่สามารถเปลี่ยนใจแคเธอรินได้ พระองค์ก็สั่งให้จับแคเธอรินไปขัง แต่ผู้มาเยี่ยมกลับเปลี่ยนศาสนากันไปตาม ๆ กัน จักรพรรดิจึงสั่งประหารชีวิตแคเธอรินบนกงล้อที่มีดาบเสียบที่ใช้เป็นเครื่องมือทรมาน แต่เมื่อแคเธอรินแตะล้อๆ ก็หัก พระจักรพรรดิจึงทรงสั่งให้ตัดหัวแคทเธอรินแทน

หลังจากที่แคเธอรินถึงแก่มรณกรรมทูตสวรรค์ก็นำร่างของแคเธอรินไปยังภูเขาไซนายซึ่งต่อมาเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก สร้างอารามนักบุญแคเธอรินเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 อารามนี้ก็ยังเป็นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ และเป็นสถานที่ที่มีมีความสำคัญทางศิลปะและสถาปัตยกรรมทางศาสนาคริสต์และเป็นที่สะสมหนังสือวิจิตร ปัจจุบันอารามแห่งนี้อยู่ในการปกครองดูแลของศาสนจักรอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์[2]

สัญลักษณ์ของแคเธอรินคือล้อที่มีปุ่มแหลมรอบซึ่งมาเรียกกันว่าล้อแคทเธอริน วันฉลองนักบุญแคทเธอรินตกวันที่ 25 พฤศจิกายน แต่ศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียฉลองกันวันที่ 24 พฤศจิกายน เพราะจักรพรรดินีแคเธอรินมหาราชแห่งรัสเซียไม่ต้องการให้ฉลองวันเดียวกันกับการฉลองวันถวายตัวของพระแม่มารี

อ้างอิง

แก้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้