แขวงของประเทศลาว

ประเทศลาวแบ่งเขตการปกครองระดับบนสุดออกเป็น 17 แขวง (ลาว: ແຂວງ) และ 1 เขตนครหลวง (ນະຄອນຫຼວງ) เขตพิเศษไชยสมบูรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 และถูกยกเลิกเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2549[1] ส่วนเขตปกครองล่าสุดที่ได้จัดตั้งขึ้นคือ "แขวงไชยสมบูรณ์" จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556[2]

แขวง
ແຂວງ
Map of the provinces of Laos. Updated 2015.png
หมวดหมู่รัฐเดี่ยว
ที่ตั้งประเทศลาว
จำนวน18
ประชากร85,168 คน (ไชยสมบูรณ์) – 969,697 คน (สุวรรณเขต)
พื้นที่3,920 ตร.กม. (1,510 ตร.ไมล์) (เวียงจันทน์) – 21,774 ตร.กม. (8,407 ตร.ไมล์) (สุวรรณเขต)
รัฐบาลรัฐบาลพรรคเดียวในระบอบมากซ์–เลนิน
หน่วยการปกครองเมือง
ประเทศลาว
Coat of arms of Laos.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศลาวรายชื่อแขวงแก้ไข

แผนที่ แขวง เมืองเอก ประชากร พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่นประชากร
(คนต่อ ตร.กม.)
ISO
  แขวงคำม่วน ท่าแขก 358,800 16,315 22 LA-KH
  แขวงจำปาศักดิ์ ปากเซ 575,600 15,415 37 LA-CH
  แขวงเชียงขวาง โพนสะหวัน 262,200 15,880 17 LA-XI
  แขวงไชยบุรี ไชยบุรี 382,200 16,389 23 LA-XA
  แขวงไชยสมบูรณ์ อะนุวง 81,801 8,500 9.6 LA-XS
  แขวงเซกอง เซกอง 83,600 7,665 11 LA-XE
  แขวงบอลิคำไซ ปากซัน 214,900 14,863 14 LA-BL
  แขวงบ่อแก้ว ห้วยทราย 149,700 6,196 24 LA-BK
  แขวงพงสาลี พงสาลี 199,900 16,270 12 LA-PH
  แขวงเวียงจันทน์ โพนโฮง 373,700 15,927 23 LA-VI
  แขวงสาละวัน สาละวัน 336,600 10,691 31 LA-SL
  แขวงสุวรรณเขต ไกสอน พมวิหาน 721,500 21,774 33 LA-SV
  แขวงหลวงน้ำทา หลวงน้ำทา 150,100 9,325 16 LA-LM
  แขวงหลวงพระบาง หลวงพระบาง 408,800 16,875 24 LA-LP
  แขวงหัวพัน ซำเหนือ 322,200 16,500 20 LA-HO
  แขวงอัตตะปือ สามักคีชัย 114,300 10,320 11 LA-AT
  แขวงอุดมไซ เมืองไซ 275,300 15,370 18 LA-OU
  นครหลวงเวียงจันทน์ เวียงจันทน์ 692,900 3,920 180 LA-VT

อ้างอิงแก้ไข