แขวงของประเทศลาว

ประเทศลาวแบ่งเขตการปกครองระดับบนสุดออกเป็น 17 แขวง (ลาว: ແຂວງ) และ 1 เขตนครหลวง (ນະຄອນຫຼວງ) เขตพิเศษไชยสมบูรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 และถูกยกเลิกเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2549[1] ส่วนเขตปกครองล่าสุดที่ได้จัดตั้งขึ้นคือ "แขวงไชยสมบูรณ์" จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556[2]

แขวง
ແຂວງ
หมวดหมู่รัฐเดี่ยว
ที่ตั้งประเทศลาว
จำนวน18
ประชากร85,168 คน (ไชยสมบูรณ์) – 969,697 คน (สุวรรณเขต)
พื้นที่3,920 ตร.กม. (1,510 ตร.ไมล์) (เวียงจันทน์) – 21,774 ตร.กม. (8,407 ตร.ไมล์) (สุวรรณเขต)
การปกครองรัฐบาลพรรคเดียวในระบอบมากซ์–เลนิน
หน่วยการปกครองเมือง

รายชื่อแขวง แก้

แผนที่ แขวง เมืองเอก ประชากร
(พ.ศ. 2561)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่นประชากร
(คนต่อ ตร.กม.)
ISO
  แขวงคำม่วน ท่าแขก 420,950 16,315 22 LA-KH
  แขวงจำปาศักดิ์ ปากเซ 733,582 15,415 37 LA-CH
  แขวงเชียงขวาง โพนสะหวัน 261,686 15,880 17 LA-XI
  แขวงไชยบุรี ไชยบุรี 411,893 16,389 23 LA-XA
  แขวงไชยสมบูรณ์ อะนุวง 102,041 8,500 9.6 LA-XS
  แขวงเซกอง เซกอง 124,570 7,665 11 LA-XE
  แขวงบอลิคำไซ ปากซัน 303,794 14,863 14 LA-BL
  แขวงบ่อแก้ว ห้วยทราย 196,641 6,196 24 LA-BK
  แขวงพงสาลี พงสาลี 189,777 16,270 12 LA-PH
  แขวงเวียงจันทน์ โพนโฮง 450,475 15,927 23 LA-VI
  แขวงสาละวัน สาละวัน 426,991 10,691 31 LA-SL
  แขวงสุวรรณเขต ไกสอน พมวิหาน 1,037,553 21,774 33 LA-SV
  แขวงหลวงน้ำทา หลวงน้ำทา 192,392 9,325 16 LA-LM
  แขวงหลวงพระบาง หลวงพระบาง 459,189 16,875 24 LA-LP
  แขวงหัวพัน ซำเหนือ 306,247 16,500 20 LA-HO
  แขวงอัตตะปือ สามักคีชัย 153,656 10,320 11 LA-AT
  แขวงอุดมไซ เมืองไซ 334,702 15,370 18 LA-OU
  นครหลวงเวียงจันทน์ เวียงจันทน์ 906,859 3,920 180 LA-VT

อ้างอิง แก้

  1. Statoids
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-11-06. สืบค้นเมื่อ 2014-01-08.