แก๊สไบโอมีเทนอัด

แก๊สไบโอมีเทนอัด (อังกฤษ: compressed bio-methane gas) หรือ ซีบีจี (CBG) เป็นแก๊สที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากแก๊สชีวภาพ โดยนำมาบรรจุลงถังเพื่อสะดวกในการนำไปใช้

ขั้นตอนแก้ไข

ซีบีจีสามารถนำไปใช้ได้สำหรับเป็นแก๊สสำหรับรถยนต์ และครัวเรือน โดยซีบีจีมีองค์ประกอบหลักคือมีเทน (CH4) ซึ่งมีสมบัติเทียบเท่ากับแก๊สธรรมชาติ[1] และนำมาปรับปรุงคุณภาพโดยการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยการนำมาอัดลงถังที่ความดัน 200 บาร์เกจ

โดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556[2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข