แกลลอน (อังกฤษ: gallon) เป็นหน่วยวัดปริมาตร

แกลลอน
ถังน้ำมันปริมาตร 1 แกลลอนในสหรัฐอเมริกา โดยมีระบุหน่วยลิตรกำกับ
ข้อมูลทั่วไป
เป็นหน่วยของปริมาตร
สัญลักษณ์gal 

ความจุแกลลอนมาตรฐาน แก้

  • แกลลอนของเหลวอเมริกัน - มีปริมาตรประมาณ 231 ลูกบาศก์นิ้ว หรือ 3.785 412 ลิตร
  • แกลลอนของแห้งอเมริกัน - มีปริมาตร 4.404 884 ลิตร
  • แกลลอนอังกฤษ - มีปริมาตร 4.546 09 ลิตร และมีค่าเท่ากับ

แกลลอน ในประเทศไทย แก้

นอกจากนี้ในประเทศไทยคำว่า "แกลลอน" ยังหมายถึงปริมาตรของเหลวขนาดใหญ่ที่บรรจุในภาชนะ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นปริมาตรที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานข้างต้นอีกด้วย เช่น แกลลอน 5 ลิตร หรือ แกลลอน 20 ลิตร

อ้างอิง แก้