เอ็มทีอาร์ (สายรถไฟฟ้า)

ระบบขนส่งมวลชนทางราง (เอ็มทีอาร์) เป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในฮ่องกง เปิกทำการเมื่อ ค.ศ. 1979 ปัจจุบันมีระยะทาง 218.2 km (135.6 mi) จำนวน 152 สถานี เป็นสถานีรถไฟ 84 สถานีและสถานีรถไฟฟ้ารางเบา 68 สถานี ปัจจุบันอยู่ในการดำเนินการของเอ็มทีอาร์ คอปอเรชัน

ระบบขนส่งมวลชนทางราง (เอ็มทีอาร์)
HK Tung Chung Line Train.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง
ประเภท
จำนวนสาย
 • รถไฟฟ้ารางหนัก: 10
 • รถไฟฟ้ารางเบา: 12
จำนวนสถานี
 • รถไฟฟ้ารางหนัก: 84
 • รถไฟฟ้ารางเบา: 68
ผู้โดยสารต่อวัน
 • ระบบขนส่งมวลชนฯ:
  4.240 million
 • อื่น ๆ:
  0.918 million[1]
การให้บริการ
เริ่มดำเนินงาน
ผู้ดำเนินงานเอ็มทีอาร์ คอปอเรชัน
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง
 • รถไฟฟ้ารางหนัก: 174.7 km (108.6 mi)
 • รถไฟฟ้ารางเบา: 36.2 km (22.5 mi)[2]
รางกว้าง
 • 1435
 • 1432

โครงข่ายแก้ไข

รถไฟฟ้าแก้ไข

เส้นทางและสี ปีที่เปิดให้บริการ ส่วนต่อขยาย ปลายทาง ระยะทาง (กิโลเมตร) สถานี เวลาในการวิ่งต่อเที่ยว ศูนย์ซ่อมบำรุง ราง แรงดันไฟฟ้า
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
สายเอสเรล 1910 2007 สถานีหังฮุม สถานีโล่วู 41.1 14 42 ศูนย์ซ่อมบำรุงโฮทงลู 1435 mm ไฟฟ้ากระแสสลับ 25000 โวลต์
สถานีล็อกมาเชา 45
สายกวนถัง 1979 2002 สถานีเยามาเต๋ย สถานีตุ้ยเก้งเล็ง 11.2 15 28 ศูนย์ซ่อมบำรุงเกาลูน 1432 mm ไฟฟ้ากระแสตรง 1500 โวลต์
สายฉวนวัน 1982 1982 สถานีกลาง สถานีซึนวัน 16 16 30 ศูนย์ซ่อมบำรุงซึนวัน
สายไอส์แลนด์ 1985 1986 สถานีชูงวัน สถานีชัยวัน 13.3 14 25 ศูนย์ซ่อมบำรุงชัยวัน
สายตงหย่ง 1998 2005 สถานีฮ่องกง สถานีทุงชุง 31.1 8 26 ศูนย์ซ่อมบำรุงซุยโฮวัน
สายซึงวันโอ 2002 2009 สถานีนอร์ทพอยท์ สถานีโพแลม 11.9 8 15 ศูนย์ซ่อมบำรุงซึงวันโอ
สถานีโลฮัสพาร์ค 20
สายเวสต์เรล 2003 2009 สถานีฮังโฮม สถานีทึนมุน 35.4 12 37 ศูนย์ซ่อมบำรุงพัทฮึง 1435 mm ไฟฟ้ากระแสสลับ 25000 โวลต์
สายมาออนชาน 2004 2004 สถานีวูไคชา สถานีไทไว 11.4 9 16 ศูนย์ซ่อมบำรุงไทไว
สายดีสนีย์แลนด์รีสอร์ต 2005 2005 สถานีซันนีเบย์ สถานีดีสนีย์แลนด์รีสอร์ต 3.3 2 4.5 ศูนย์ซ่อมบำรุงซุยโฮวัน 1432 mm ไฟฟ้ากระแสตรง 1500 โวลต์
รถไฟฟ้ารางเบา
รถไฟฟ้ารางเบา (12 เส้นทาง) 1988 2003 หลากหลาย หลากหลาย 36.2 68 หลากหลาย ศูนย์ซ่อมบำรุงทุนมุน 1435 mm ไฟฟ้ากระแสตรง 750 โวลต์
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน 1998 2005 สถานีฮ่องกง สถานีเอเชียเวิลด์เอ็กซ์โป 35.2 5 29 ศูนย์ซ่อมบำรุงซุยโฮวัน 1432 mm ไฟฟ้ากระแสตรง 1500 โวลต์

ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชื่อ เส้นทาง
ซิงไย รถไฟฟ้ารางหนักทั้งหมด
ทวนมุน รถไฟฟ้ารางเบา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "MTR Patronage Updates". MTR Corporation Limited. 2013. สืบค้นเมื่อ 3 April 2013. Note that: 1) The "daily average" of MTR lines from this link actually means the "weekday average". The real daily average of MTR lines equals to the "Monthly Total" divided by the number of days in that month. 2) The rapid transit includes "MTR Lines", "Airport Express" and "Cross-boundary". 3) The others includes "Intercity, Light Rail & Bus".
 2. "MTR Press Release" (PDF). MTR Corporation Limited. 2012. สืบค้นเมื่อ 11 March 2013.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข