เอ็ดก้าร์ แอลลแลน โป

เอ็ดการ์ แอลแลน โป (อังกฤษ: edgar allan poe) 19 มกราคม ค.ศ 9- 7 ตุลาคม ค.ศ. 1849 นักเขียนชาวอเมริกันผู้เขียนเรื่องนิยายสืบสวนเรื่องแรกของโลกคือเรื่องสั้นชื่อ ฆาตกรรมที่ถนนมอร์ก (อังกฤษ: The Muders in the Rue Morgue) ทำให้เขาได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งรหัสคดี

โป พร้อมกับงานเขียนที่เขาเรียกว่า ตรรกนิยาย และ แชฟวาลีส์ เซ. โอกุสต์ ดูแป็ง-ตัวเอกของเรื่อง ได้ร่วมกันสถาปนานิยายสืบสวนในฐานะวรรณกรรมที่เป็นเอกเทศอีกตระกูลหนึ่ง โปเป็นนักเขียนคนแรกที่สร้างตัวละครให้มีบทบาทหรือความสามารถสำคัญอยู่ที่การค้นหาความจริงซึ่งถูกปิดบังซ่อนเร้น โอกุสต์ ดูแป็ง นักสืบคนแรกในโลกวรรณกรรมปรากฏบทบาทต่อมาในเรื่องสั้นอีก 2 เรื่อง

โปสร้างสัญนิยมอันเป็นพื้นฐานของนิยายสืบสวนไว้หลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดคือนักสืบผู้ฉลาดปราดเปรื่อง, ปริศนาห้องปิดตาย, และตำรวจที่เงอะงะงุ่มง่าม การแสดงเงื่อนงำทั้งหมดให้ปรากฏในเรื่องแต่ใช้มุมมองเบนความสนใจของผู้อ่านไปที่อื่นจนค้นไม่พบความจริงก็เป็นสัญนิยมอีกอย่างของโป เขายังริเริ่มวิธีการให้คู่หูนักสืบเป็นผู้บรรยายเรื่องและวางรูปแบบของนักสืบเก้าอี้นวม สัญนิยมเหล่านี้กลายเป็นขนบที่นักเขียนรหัสคดีรุ่นหลังยึกถือเป็นแบบอย่าง และบ้างก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคสมัย วรรณกรรมตระกูลนี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น