เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย

(เปลี่ยนทางจาก เอสทีวิดีโอ)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ของทางกลุ่มบริษัท และยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์[1]

เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:JKN)
ก่อตั้ง7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ที่ตั้ง45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อุตสาหกรรมบริการ
ทุน540,000,000 หุ้น
เว็บไซต์http://www.jknglobal.com/

บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท โดยเริ่มแรกบริษัทดำเนินธุรกิจจากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาทิ สินค้าดีวีดีชุด เสื้อยิ้มให้พ่อ น้ำดื่มตราภัทรพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าภายใต้สิทธิ์ของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด) หลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จนเมื่อประเทศไทยอยู่ในช่วงประมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จึงได้ดำเนินการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของงบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จำกัดให้กับบริษัท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557[2] และได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560[3]

บริษัทขายลิขสิทธิ์ประเภทซีรีส์ การ์ตูน สารคดี จากหลากหลายประเทศ อย่าง เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐ จำหน่ายเป็นลิขสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ทุกระบบ รวมถึงผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด์ และโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์อย่าง ดีวีดี และบลูเรย์

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 4 บริษัทคือ บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด, บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด, บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด และ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในทั้ง 4 บริษัท[2]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 303,914,200 56.28%
2 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ 26,000,000 4.81%
3 MEDIA KING CAPITAL LTD 25,000,000 4.63%
4 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 20,762,800 3.84%
5 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000 3.70%

อ้างอิงแก้ไข