เอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก

เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก (อังกฤษ: Elizabeth of Denmark) (14 ตุลาคม ค.ศ. 1524 - 15 ตุลาคม ค.ศ. 1586) ทรงเป็นดัชเชสแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีนและต่อมาแห่งเมคเลินบวร์ค-กึส โทร โดยการสมรส เอลิซาเบธทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 1 แห่งเดนมาร์กและโซฟีแห่งโพเมอราเนีย

เอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก
ดัชเชสแห่งเมคเลินบวร์ค-กึสโทร
ประสูติ14 ตุลาคม ค.ศ. 1524
สิ้นพระชนม์15 ตุลาคม ค.ศ. 1586
คู่อภิเษกมักนุสที่ 3 ดยุกแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
อุลริชที่ 3 ดยุคแห่งเมคเลินบวร์ค-กึสโทร
พระบุตรโซฟีแห่งเมคเลินบวร์ค-กึส โทร สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์อ็อลเดินบวร์ค
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
พระมารดาโซฟีแห่งโพเมอราเนีย

อ้างอิง

แก้