อุลริช ดยุกแห่งเมคเลินบวร์ค

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อุลริช ดยุคแห่งเม็คเลนบวร์ก (อังกฤษ: Ulrich, Duke of Mecklenburg) (5 มีนาคม ค.ศ. 1527 - 14 มีนาคม ค.ศ. 1603) อุลริชเป็นดยุคแห่งเม็คเลนบวร์กระหว่างปี ค.ศ. 1555/1556 จนถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1603 อุลริชผู้เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1527 เป็นบุตรของอัลเบรชท์ที่ 7 ดยุคแห่งเม็คเลนบวร์กและอันนาแห่งบรานเดนบวร์ก

อุลริช ดยุคแห่งเม็คเลนบวร์ก
Ulrich, Duke of Mecklenburg
Ulrich3mecklenburg.jpg
เกิด5 มีนาคม ค.ศ. 1527
เสียชีวิต14 มีนาคม ค.ศ. 1603
คู่สมรสเอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก
บุตรโซฟีแห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
Ian of Mecklenburg-Gustrow
บิดามารดาอัลเบรชท์ที่ 7 ดยุคแห่งเม็คเลนบวร์ก
อันนาแห่งบรานเดนบวร์ก