เหมายัน (เห-มา-ยัน, สันสกฤต: हेमायन​, อังกฤษ: winter solstice) หรือ ทักษิณายัน (สันสกฤต: दक्षिणायन) เป็นการที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดหยุด (อายัน) คือ จุดสุดทางใต้ในราววันที่ 22 ธันวาคม เป็นจุดในฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้จะเกิดขึ้นราวเดือนมิถุนายน มีกลางคืนนานกว่ากลางวัน ตรงข้ามกับครีษมายัน

แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกในส่วนครึ่งซีกโลกใต้ในวันเหมายัน

ดูเพิ่ม

แก้