เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส

เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส (อังกฤษ: Musculocutaneous nerve) เป็นเส้นประสาทที่มีต้นกำเนิดมาจาก lateral cord ของร่างแหประสาทแขน (brachial plexus) อยู่ตรงกล้ามกับขอบล่างของ กล้ามเนื้อเพคเทอรัลลิส ไมเนอร์ (pectoralis minor) มีใยประสาทที่มีต้นกำเนิดมาจาก เส้นประสาทคอ (cervical nerve) เส้นที่ห้า หก และเจ็ด

เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส
(Musculocutaneous nerve)
Nerves of the left upper extremity.gif
เส้นประสาทของรยางค์บนข้างซ้าย เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียสอยู่ทางด้านบนขวา
ละติน nervus musculocutaneus
Gray's subject #210 935
เลี้ยง พื้นที่ด้านหน้าของต้นแขน (anterior compartment of the arm)
มาจาก lateral cord (C5-C7)
ไปยัง lateral cutaneous nerve of forearm
Dorlands/Elsevier n_05/12566256