ข่ายประสาทแขน

(เปลี่ยนทางจาก ร่างแหประสาทแขน)

ข่ายประสาทเบรเคียล[1] หรือ ข่ายประสาทแขน (อังกฤษ: Brachial plexus) เป็นการจัดเรียงตัวของเส้นประสาทที่ออกมาจากกระดูกสันหลังท่อนที่ C5 ถึง T1 ผ่านมายังคอ รักแร้ และไปยังแขน

ข่ายประสาทเบรเคียล หรือ
ข่ายประสาทแขน
(Brachial plexus)
ข่ายประสาทแขนข้างขวาและแขนงสั้นๆ มองจากด้านหน้า
รายละเอียด
มาจากC5, C6, C7, C8, T1
เลี้ยงรับความรู้สึกและสั่งการบริเวณรยางค์บน
ตัวระบุ
ภาษาละตินplexus brachialis
MeSHD001917
TA98A14.2.03.001
TA26395
FMA5906
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์

หน้าที่ แก้

ข่ายประสาทแขนทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณประสาททั้งหมดไปยังแขนทั้งแขน ยกเว้นกระแสประสาทของกล้ามเนื้อสองมัด ได้แก่ กล้ามเนื้อทราพีเซียส (trapezius) ซึ่งเลี้ยงโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่ 11 spinal accessory nerve และบางส่วนของผิวหนังบริเวณรักแร้ ซึ่งเลี้ยงโดย intercostobrachialis nerve

ดังนั้นการมีรอยโรคที่ข่ายประสาทนี้สามารถทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของแขนได้

อ้างอิง แก้

  1. บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย (อังกฤษ-ไทย) ฉบับปี 2009. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552. บทที่ 6 โรคของระบบประสาท หน้าที่ 291