เล ดึ๊ก อัญ (เวียดนาม: Lê Đức Anh; 1 ธันวาคม พ.ศ. 2463[1] – 22 เมษายน พ.ศ. 2562)[2] เป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 - กันยายน พ.ศ. 2540

อัญเกิดที่เมืองเว้เมื่อ พ.ศ. 2463 ในวัยหนุ่มเป็นคนงานในโรงงานและเข้าร่วมงานกับพรรคคอมมิวนิสต์ จากนั้นเป็นทหารจนกระทั่งเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามและรวมชาติเวียดนามสำเร็จ ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมใน พ.ศ. 2523 และมีบทบาทในการรุกรานกัมพูชา และได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใน พ.ศ. 2529 นอกจากนั้น เขายังเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนแรกที่ไปเยือนจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเป็นทางการหลังจากการเดินทางไปเยือนของโฮจิมินห์ใน พ.ศ. 2502

อ้างอิง

แก้
  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กทม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548 หน้า 510 - 511