เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก (อังกฤษ: subdural hematoma, subdural haematoma, subdural hemorrhage, SDH) เป็นภาวะตกเลือดอย่างหนึ่งทำให้มีก้อนเลือดอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุดระหว่างเยื่อดูรากับเยื่ออะแร็กนอยด์ ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือดดำบริดจิงซึ่งทอดผ่านช่องว่างใต้เยื่อดูรา ภาวะนี้อาจทำให้เกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูงได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมต่อเนื้อสมอง ภาวะนี้หากเกิดขึ้นเฉียบพลันมักจะเป็นอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ดี หากเกิดแบบเรื้อรังและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม มักมีพยากรณ์โรคที่ดีกว่า

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
(Subdural hematoma))
Subdural hematoma as marked by the arrow with significant midline shift
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10I62.0, P10.0, S06.5
ICD-9852.2 - traumatic; 432.1 - nontraumatic
DiseasesDB12614
MedlinePlus000713
eMedicineneuro/575
MeSHD006408