เลนส์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เลนส์ จากภาษาอังกฤษ lens อาจหมายถึง

คำว่า lens ในภาษาฝรั่งเศส อ่านว่า ล็อง เป็นชื่อสถานที่ใน