กล้องส่องทางไกล

กล้องส่องทางไกล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถมองวัตถุระยะไกลได้ มีใช้กันหลากหลายตั้งแต่ทางวิทยาศาสตร์จนถึงทางนันทนาการ ตัวอย่างของกล้องที่นิยมใช้ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรือกล้องดูนก กล้องส่องทางไกลประกอบไปด้วยเลนส์ 2 ชนิด คือ เลนส์นูนและเลนส์เว้า

กล่องโทรทรรศน์ กล้องส่องทางไกลสำหรับดูดวงดาว

หลักการทำงานของกล้องส่องทางไกล แก้

กล้องส่องทางไกล/กล้องโทรทรรศน์ หักเหแสง นั้นพัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์จากเลนส์สองด้าน ประกอบด้วย เลนส์วัตถุ(เลนส์ใกล้วัตถุ) ซึ่งเป็นเลนส์นูน และเลนส์ตา(เลนส์ใกล้ตา) ซึ่งเป็นเลนส์เว้า โดยเลนส์วัตถุจะทำหน้าที่รับภาพจากวัตถุต่างๆแล้วหักเหแสงไปยังเลนส์ใกล้ตา ซึ่งเลนส์ใกล้ตาจะทำหน้าที่ขยายภาพจากเลนส์ใกล้วัตถุ