เรือนแรม (อังกฤษ: homestay) คือการท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เยี่ยมเยียนจะเช่าห้องพักอาศัยและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้คนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง บางครั้งมีผู้พักเรือนแรมเพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาและทำความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วย[1]

วิถีชีวิตในเรือนแรมแห่งหนึ่งในเติร์กเมนิสถาน
ผู้พักเรือนแรมกินอาหารร่วมกับเจ้าบ้านในอาร์มีเนีย

บางประเทศส่งเสริมการพักเรือนแรมเพราะเห็นว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[2] การให้เช่าเรือนแรมมีส่วนทำให้บุคคลหรือครอบครัวผู้ให้เช่ามีรายได้เพิ่ม บรรดานักเรียนนักศึกษามักจะหาเรือนแรมผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตน แต่พวกเขาก็สามารถเช่าพักเรือนแรมได้อย่างไม่เป็นทางการผ่านทางคนรู้จักหรือตัวแทนเอกชนซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนกับผู้ให้เช่า โดยมักจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราคงที่[3]

อ้างอิง แก้

  1. Rivers, William P. (1998). "Is Being There Enough? The Effects of Homestay Placements on Language Gain During Study Abroad". Foreign Language Annals. 31 (4): 492–500. doi:10.1111/j.1944-9720.1998.tb00594.x.
  2. "Three Interesting Events On Selangor Tourism 2008 Itinerary". Malaysian National News Agency. 2008-05-16. สืบค้นเมื่อ 2008-05-26.[ลิงก์เสีย]
  3. "Experience South America And Find The Perfect Homestay". Forbes, Inc. 2014-11-18. สืบค้นเมื่อ 2013-11-30.