เมทโธมิล (อังกฤษ: Methomyl) เป็นสารกำจัดแมลงชนิดคาร์บาเมท (carbamate)[3] ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ออกฤทธิ์กำจัดแมลงโดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ cholinesterase[4] เมทโธมิลถูกใช้ในการกำจัด แมลง หนอนผีเสื้อ และ เพลี้ยอ่อน เมทโธมิลมีค่าความเป็นพิษ LD50 อยู่ที่ 17-24 (mg/kg)

เมทโธมิล[1]
(E)-Methomyl formula structural.svg
(E)-Methomyl molecule spacefill.png
(Z)-Methomyl formula structural.svg
(Z)-Methomyl molecule spacefill.png
ชื่อตาม IUPAC (E,Z)-methyl N-{[(methylamino)carbonyl]oxy}ethanimidothioate
ชื่ออื่น Lannate, Mesomile, Methomex, Nudrin
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [16752-77-5][CAS]
PubChem 5353758
ChEBI 6835
SMILES
InChI
ChemSpider ID 3966
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล C5H10N2O2S
มวลโมเลกุล 162.21 g mol−1
ลักษณะทางกายภาพ White crystalline solid[2]
กลิ่น Slight, sulfur-like[2]
ความหนาแน่น 1.2946 g/cm3
จุดหลอมเหลว

78 to 79 °C, ข้อผิดพลาดนิพจน์: "to" เป็นคำที่ไม่รู้จัก K, ข้อผิดพลาดนิพจน์: "to" เป็นคำที่ไม่รู้จัก °F

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 58 g/L
ความดันไอ 0.00005 mmHg (25°C)[2]
ความอันตราย
U.S. Permissible
exposure limit (PEL)
none[2]
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

การเก็บรักษา[5]แก้ไข

ควรเก็บในที่เย็น แห้ง และมืด ในภาชนะที่ปิดสนิทโดยมีการปิดผนึกอย่างแน่นหนา เก็บให้ห่างจากสารเคมีที่ไม่เข้ากัน แหล่งเชื้อเพลิง หรือวัสดุไวไฟหรือแหล่งที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Merck Index, 11th Edition, 5905
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ PGCH
  3. Methomyl at Extension Toxicology Network
  4. [1] ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
  5. http://www.microkat.gr/msds/Methomyl.htm

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข