เพลงธงชาติสาธารณรัฐจีน

เพลงธงชาติสาธารณรัฐจีน (จีน: 國旗歌; พินอิน: gúoqí gē แปลตามตัวว่า "เพลงธงชาติ" ในภาษาอังกฤษรู้จักในชื่อ "National Banner Song") เป็นเพลงสำหรับใช้ในพิธีเชิญธงชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขึ้นสู่ยอดเสาและลงจากยอดเสาโดยเฉพาะ แต่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงชาติของสาธารณรัฐจีนที่แท้จริง ประพันธ์คำร้องโดย ไต้ฉวนเซี่ยน (จีนตัวเต็ม: 戴傳賢; พินอิน: Dài Chúanxían) ผู้มีส่วนรวมในการเขียนบทร้องของเพลงชาติสาธารณรัฐจีน ทำนองโดย หวงจื้อ (จีนตัวเต็ม: 黃自; พินอิน: Huáng Zì)

Zhōnghuá Míngúo gúoqígē
จงหัวหมินกั๋วกั๋วฉีเกอ
คำแปล: เพลงธงชาติสาธารณรัฐจีน
中華民國國旗歌
โน้ตเพลงธงชาติสาธารณรัฐจีน
เนื้อร้องไต้ฉวนเซี่ยน (pinyin: Dài Jìtáo), ค.ศ. 1937 (พ.ศ. 2480)
ทำนองหวงจื้อ (pinyin: Huáng Zì), ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479)
รับไปใช้ สาธารณรัฐจีน (สมัยแผ่นดินใหญ่) *ค.ศ. 1937, (พ.ศ. 2480)
ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน (ปัจจุบัน)
ตัวอย่างเสียง
เพลงธงชาติสาธารณรัฐจีน (บรรเลง)
เพลงธงชาติใช้บรรเลงในพิธีเชิญธงชาติสาธารณรัฐจีนขึ้นสูยอดเสาและลงจากยอดเสา (ในภาพ เป็นพิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสาประจำวัน ที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค โดยกองทหารเกียรติยศ กองทัพเรือไต้หวัน)

ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเช่นกีฬาโอลิมปิก โดยที่สาธารณรัฐจีนต้องใช้ชื่อประเทศว่า "จีนไทเป" เพลงนี้ใช้เป็นเพลงสำหรับสาธารณรัฐจีนแทนที่เพลงชาติ

ประวัติ แก้

การใช้ แก้

เพลงธงชาติสาธารณรัฐจีนได้เริ่มใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแทนเพลงชาติสาธารณรัฐจีนนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เป็นต้นมา ด้วยแรงกดดันจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ทั้งนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของไต้หวันและชื่อที่ใช้ในการแข่งขันด้วยว่า "จีนไทเป" ("Chinese Taipei)"[1] ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 เมื่อจีนไทเปได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญแรก เพลงเชิญธงชาติสาธารณรัฐจีนได้ใช้บรรเลงในพิธีเชิญธงชาติ[2] โดยในพิธีมอบเหรียญรางวัล[3] ได้มีการประกาศชื่อเพลงนี้ว่า "เพลงชาติจีนไทเป" ("National Anthem of Chinese Taipei") [4]

ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงไทเป ทุกเช้าในพิธีเคารพธงชาติก่อนเริ่มการเรียนการสอน จะมีการขับร้องทั้งเพลงชาติและเพลงธงชาติ พร้อมไปกับการชักธงชาติสาธารณรัฐจีนขึ้นสู่ยอดเสา[5]

เนื้อร้อง แก้

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ พินอิน คำแปล
山川壯麗,物產豐隆,
炎黃世冑,東亞稱雄;
毋自暴自棄,毋故步自封,
光我民族,促進大同。
創業維艱,緬懷諸先烈,
守成不易,莫徒務近功。
同心同德,貫徹始終,青天白日滿地紅;
同心同德,貫徹始終,青天白日滿地紅!
山川壮丽、物产丰隆;
炎黄世胄,东亚称雄
毋自暴自弃、毋故步自封,
光我民族,促进大同。
创业维艰,缅怀诸先烈;
守成不易,莫徒务近功。
同心同德,贯彻始终,青天白日满地红;
同心同德,贯彻始终,青天白日满地红!
shān chuān zhuàng lì, wù chǎn fēng lóng,
yán huáng shì zhòu, dōng yà chēng xióng.
wú zì bào zì qì, wú gù bù zì fēng,
guāng wǒ mín zú, cù jìn dà tóng.
chuàng yè wéi jiān, miǎn huái zhū xiān liè,
shǒu chéng bù yì, mò tú wù jìn gōng.
tóng xīn tóng dé, guàn chè shǐ zhōng, qīng tiān bái rì mǎn dì hóng;
tóng xīn tóng dé, guàn chè shǐ zhōng, qīng tiān bái rì mǎn dì hóng!
ธรรมชาติงามงด สินทรัพย์อุดม
ลูกหลานจักรพรรดิเอี๋ยน จักรพรรดิหวง วีรบุรุษแห่งอุษาบูรพา
มิทอดทิ้งภาระ มิชะล่าใจความสำเร็จ
เชิดชูประเทศชาติ ยกย่องสามัคคี
ลำบากตั้งรัฐมิเบา บรรพชนมิอาจลืม
ธำรงรัฐยิ่งมิง่าย หน้าทีธุระมิอาจทอด
หนึ่งใจผสาน หนึ่งจิตวิญญาณ จงนำพา (สิ่งเหล่านี้) หนึ่งผ่านสู่ชัยชนะ
ท้องฟ้าสีคราม, ตะวันสาดส่อง, ปฐพีสีแดง !

เพลงประจำคณะกรรมการโอลิมปิกจีนไทเป แก้

การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของไต้หวันและชื่อที่ใช้ในการแข่งขันด้วยว่า "จีนไทเป" ("Chinese Taipei)"[1] ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงธง ตราสัญลักษณ์ และเพลงชาติ ในปี 1983 ทางคณะกรรมการได้ใช้เพลงธงชาติสาธารณรัฐจีนแทนเพลงชาติ เพื่อใช้บรรเลงในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 1984 แต่ถูกทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลปฏิเสธ คณะกรรมการโอลิมปิกจีนไทเป จึงได้ให้มีการประพันธ์เพลงประจำคณะกรรมการโอลิมปิกจีนไทเป โดยใช้ทำนองเพลงธงชาติสาธารณรัฐจีน แต่ประพันธ์คำร้องขึ้นมาใหม่ ซึ่งประพันธ์คำร้องโดย จางปี่เต๋อ (จีนตัวเต็ม: 張彼德 ; พินอิน: Zhāng Bǐdé)

ในการแข่งขันกีฬากีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 เมื่อจีนไทเปได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญแรก เพลงประจำคณะกรรมการโอลิมปิกจีนไทเป(เพลงเชิญธงชาติสาธารณรัฐจีน)ได้ใช้บรรเลงในพิธีเชิญธงชาติ[2] โดยในพิธีมอบเหรียญรางวัล[3] ได้มีการประกาศชื่อเพลงนี้ว่า "เพลงชาติจีนไทเป" ("National Anthem of Chinese Taipei") [4]

เนื้อร้อง (อักษรจีนตัวเต็ม)[6] แก้

奧林匹克,奧林匹克, โอลิมปิกเอ๋ย โอลิมปิก
無分宗教,不論種族。 มิแบ่งศาสนา ไม่ว่าชนชาติไหน
為促進友誼,為世界和平, เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ เพื่อสันติภาพของโลก
亞洲[7]青年,聚會奧運。 หนุ่มสาวทั่วเอเชีย มาเข้าร่วมโอลิมปิกกัน
公平競賽,創造新紀錄, แข่งขันยุติธรรม สรรค์สร้างสถิติใหม่
得勝勿驕,失敗亦毋餒。 ยามชนะไม่โอหัง ยามแพ้พลั้งไม่ท้อใจ
努力向前,更快更遠[8], มุ่งมั่นไปข้างหน้า เร็วมากขึ้น ไกลมากขึ้น
奧林匹克永光輝。 ขอโอลิมปิกจงงดงามตลอดกาล
努力向前,更快更遠, มุ่งมั่นไปข้างหน้า เร็วมากขึ้น ไกลมากขึ้น
奧林匹克永光輝。 ขอโอลิมปิกจงงดงามตลอดกาล

เนื้อร้อง (อักษรจีนตัวย่อ) แก้

奥林匹克,奥林匹克,
无分宗教,不论种族。
为促进友谊,为世界和平,
亚洲青年,聚会奥运。
公平竞赛,创造新纪录,
得胜勿骄,失败亦毋馁。
努力向前,更快更远,
奥林匹克永光辉。
努力向前,更快更远,
奥林匹克永光辉。

เนื้อร้อง (พินอิน) แก้

Àolínpǐkè ,Àolínpǐkè ,

Wú fēn zōngjiào ,bùlùn zhǒngzú 。

Wèi cùjìn yǒuyì ,wèi shìjièhépíng ,

Yàzhōu qīngnián ,jùhuì Àoyùn 。

Gōngpíng jìngsài ,chuàngzào xīn jìlù ,

Dé shèng wù jiāo ,shībài yì wú něi 。

Nǔlì xiàngqián ,gèng kuài gèng yuǎn,

Àolínpǐkè yǒng guānghuī 。

Nǔlì xiàngqián ,gèng kuài gèng qiáng ,

Àolínpǐkè yǒng guānghuī 。

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "國旗歌歌詞遭篡改 蒙蔽26年?" (ภาษาจีน). 2009-01-05. สืบค้นเมื่อ 2009-01-08.[ลิงก์เสีย]
  2. 2.0 2.1 เพลงเชิญธงชาติสาธารณรัฐจีน ฉบับที่ใช้ในพิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิก
  3. 3.0 3.1 เพลงเชิญธงชาติสาธารณรัฐจีน พิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬาเทควันโด กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2004
  4. 4.0 4.1 "NOC Biography - Chinese Taipei". The Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad. 2008-08-25. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-08-10. สืบค้นเมื่อ 2009-01-08.
  5. "臺北市公私立各級學校升降旗典禮實施要點" (ภาษาจีน). 1981-02-16. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-03. สืบค้นเมื่อ 2009-01-08.
  6. "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 2012-03-09. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-09. สืบค้นเมื่อ 2021-08-06.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์)
  7. บางแห่งใช้คำว่า 五洲(wǔ zhōu)แปลตามตัวอักษร คือ ห้าทวีป มีความหมายว่า ทั่วโลก
  8. บางแห่งใช้คำว่า 更快更強 (更快更强 gèng kuài gèng qiáng) หมายความว่า เร็วมากขึ้น แกร่งมากขึ้น

แหล่งข้อมูลอื่น แก้