เพลงชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

เพลงชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (เปอร์เซีย: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران‎) เป็นผลงานการประพันธ์ทำนองของฮัสซัน ริยาฮี (Hassan Riyahi) ประกอบด้วยเนื้อร้องซึ่งประพันธ์โดยคณะบุคคลจำนวนหนึ่ง เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ. 1990 เพื่อใช้แทนเพลงชาติซึ่งใช้ในสมัยการปกครองของอายะตุลลอห์ โคไมนี

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
ซอรูเด เมลลิเย จอมฮูรี เย เอสลามี เย อีราน
National Anthem of the Islamic Republic of Iran(SHEET MUSIC).gif
สกอร์เพลงชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน[1]
เนื้อร้องมีผู้ร่วมประพันธ์หลายคน
ทำนองฮัสซัน ริยาฮี
รับไปใช้ค.ศ. 1990
ซอรูเด เมลลิเย จอมฮูรี เย เอสลามี เย อีราน (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ประวัติแก้ไข

เพลงชาติในฐานะสัญลักษณ์สำคัญของชาติ. เนื้อหา และ ความหมายของบทร้องซึ่งกล่าวถึงประเทศแห่งเสรีภาพ และ ความเป็นเอกราชของชาติ. ผู้ประพันธ์ได้มีการกล่าวถึงในฐานะพระผู้เป็นเจ้า. อันแสดงถึงจิตวิญญาณความรักชาติ และ การต่อสู้ ความเสียสละของวีรชนในสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์อิหร่าน. จวบจนถึงการปฏิวัติอิสลามในสมัยของสาธารณรัฐอิสลาม.[2]

เนื้อร้องแก้ไข

ภาษาเปอร์เซีย อักษรอาหรับ UniPers alphabet เขียนด้วยอักษรโรมัน คำแปล
سَر زَد از اُفُق مِهرِ خاوَران
فُروغِ دیدهٔ حَق باوَران
بَهمَن، فَرِّ ایمانِ ماست
پَیامَت ای اِمام،اِستِقلال، آزادی نَقشِ جانِ ماست
شَهیدان، پیچیده دَر گوشِ زَمان فَریادِتان
پایَنده مانی و جاوِدان
جُمهورئ اِسلامئ ایران
Sar zad az ofoq mehre xâvarân
Foruqe dideye haq bâvarân
Bahman, farre imâne mâst
Payâmat ey Emâm, esteqlâl, âzâdi, naqše jâne mâst
Šahidân, picide dar guše zamân faryâdetân
Pâyande mâni o jâvedân
Jomhuriye Eslâmiye Irân
Sar zad az ofogh mehre xåvarån
Forughe dideye hagh båvarån
Bahman, farre imåne måst
Payåmat ey Emåm, esteghlål, åzådi, naghshe jåne måst
Shahidån, pichidè dar gushe zamån faryådetån
Påyandè måniyo jåvedån
Jomhuriye Eslåmiye Irån
ดวงตะวันแห่งบูรพา[3]ขึ้นสู่ขอบฟ้า
แสงในดวงตาแห่งผู้เชื่อมั่นในความยุติธรรม[4]
"บาห์มัน"[5] (เจตจำนงอันดีงาม) คือยอดแห่งความศรัทธาของเรา.
สารของท่าน โอ้ท่านผู้นำ (อิหม่าม)[6] แห่งอำนาจอธิปไตย[7]และเสรี
ได้ตราประทับไว้[8]ในจิตวิญญาณเรา[9]
โอ้ผู้สละชีพเอย พวกท่านได้กู่ก้องต่อกาลเวลา
จงอดทน ยืนหยัดต่อเนื่อง และคงอยู่ชั่วกาลนาน
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

หมายเหตุแก้ไข

  1. http://www.nationalanthems.info/ir.htm > http://www.nationalanthems.info/ir~.gif
  2. "National Anthem of Iran". 123independenceday. สืบค้นเมื่อ 2014-03-28.
  3. Mehr: ดวงตะวัน, ความรัก, ความกรุณา
  4. Haqq: สัจจะ, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม, พระเจ้า
  5. บาห์มัน (bahman): เจตจำนงอันดีงาม; ชื่อเดือนที่ 11 ของปี และเดือนที่ 2 ของฤดูหนาวในปฏิทินเปอร์เซีย ซึ่งเป็นเดือนที่มีเกิดการปฏิวัติอิหร่าน
  6. อิหม่าม (Emâm): ผู้นำ, ชื่อตำแหน่งของอายะตุลลอห์ โคไมนี
  7. Esteqlal: อำนาจอธิปไตย, เอกราช
  8. Naqš: ภาพ, ภาพวาด
  9. Jân: จิตวิญญาณเรา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข