เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน (ยูเครน: Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки - Deržavný himn Ukrajinśkoji Radjanśkoji Socialistyčnoji Respubliky) เป็นเพลงชาติของประเทศยูเครนสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต (ในชื่อ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน").

Deržavný himn Ukrajinśkoji Radjanśkoji Socialistyčnoji Respubliky
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน
Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки
ชื่ออื่นรัสเซีย: Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки
เนื้อร้องเปาลอ ตือชือนา, พ.ศ. 2492
ทำนองอันตอน ดมือตรอวึช แลแบดือแนตส์, พ.ศ. 2487
รับไปใช้พ.ศ. 2492
เลิกใช้พ.ศ. 2534

ประวัติ แก้ไข

เพลงชาติฉบับดังกล่าวเริ่มใช้เมื่อ ค.ศ. 1949 - ค.ศ. 1991. เรียบเรียงทำนองโดย อันตอน ดมือตรอวึช แลแบดือแนตส์ (ยูเครน: Антон Дмитрович Лебединець; Anton Dmytrovyč Lebedynets), และ ประพันธ์บทร้องโดย เปาลอ ตือชือนา (ยูเครน: Павло Тичина; Pavlo Tyčyna). ในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องในบทที่ 2 เพื่อลบล้างอิทธิพลโจเซฟ สตาลิน ที่ปรากฏอยู่ในเพลง (เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโต้อภิวัฒน์สตาลิน) เนื้อร้องฉบับภาษายูเครนที่ปรากฏในบทความนี้เป็นฉบับที่มีการแก้ไขในปีนั้น ส่วนฉบับภาษารัสเซียเป็นเนื้อร้องฉบับก่อนปี พ.ศ. 2520.

บทร้อง แก้ไข

บทร้อง พ.ศ. 2492 (สมัยสตาร์ลิน) แก้ไข

บทร้อง พ.ศ. 2521 (ฉบับแก้ไข) แก้ไข

คำแปล แก้ไข

บทร้อง พ.ศ. 2492 (ฉบับสตาร์ลิน) บทร้อง พ.ศ. 2520 (ฉบับแก้ไข)

จงมีชีวี ยูเครน อันงดงามและทรงพลัง
เธอจะพบแต่ความสุขในสหภาพโซเวียต
ความเสมอภาคท่ามกลางความเสมอภาค อิสรภาพท่ามกลางอิสรภาพ
ภายใต้แสงตะวันฉายแห่งอิสรภาพ เธอจะเบ่งบานดั่งบุษบา

ท่อนประสานเสียง:
จงเจริญเถิดสหภาพโซเวียต จงเจริญ!
จงเจริญเถิดมาตุภูมิแห่งประชาภราดร!
จงมีชีวียูเครน รัฐแห่งโซเวียต
รวมประเทศชาติอีกครั้งตลอดกาลนาน!

ตลอดการทำยุทธ์เพื่อชะตาของประชาชน
ประชาชาวรัสเซียคือมิตรและภราดร
และเลนินส่องทางชี้ให้เราสู่อิสรภาพ
และสตาลินชี้นำเราสู่แสงสว่างอันสูงส่ง

ท่อนประสานเสียง:

เราจะกำจัดศัตรูที่รุกรานเราไปให้หมด
ด้วยดาบอันศักดิ์สิทธ์แห่งความกริ้วแห่งปวงประชา
ภายใต้ธงสหภาพโซเวียตที่เราจงรักภักดี
และในโลกแห่งคอมมิวนิสต์ เราจะเดินไปอย่างผ่าเผย

ท่อนประสานเสียง:

จงมีชีวี ยูเครน อันงดงามและทรงพลัง
เธอจะพบแต่ความสุขในสหภาพโซเวียต
ความเสมอภาคท่ามกลางความเสมอภาค อิสรภาพท่ามกลางอิสรภาพ
ภายใต้แสงตะวันฉายแห่งอิสรภาพ เธอจะเบ่งบานดั่งบุษบา

ท่อนประสานเสียง:
จงเจริญเถิดสหภาพโซเวียต จงเจริญ!
จงเจริญเถิดมาตุภูมิในความเป็นนิรันดร์!
จงมีชีวียูเครน รัฐแห่งโซเวียต
ในสังคมอันกลมเกลียวแห่งพี่น้องประชาชน!

ตลอดการทำยุทธ์เพื่อชะตาของประชาชน
ประชาชาวรัสเซียคือมิตรและภราดร
เลนินชี้นำเราในการรบแห่งชัยชนะ (การปฏิวัติตุลาคม)
ภายใต้ธงตุลาคมสู่แสงสว่างอันสูงส่ง

ท่อนประสานเสียง:

เราจะให้แผ่นดินมีเกียรติยศด้วยกรรมกร
เห็นพ้องในความจริงแห่งความคิดอมตะ
ในโลกแห่งคอมมิวนิสต์คืออนาคตอันยิ่งใหญ่
พรรคของเลนินนำเราอย่างชาญฉลาด

ท่อนประสานเสียง:

สื่อ แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข