เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล

เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อชาติ[1] เป็นแกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51[2][3] อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
จังหวัดลำพูน ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองเพื่อไทย

ประวัติ

แก้

เพชรวรรต เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

การทำงาน

แก้

เพชรวรรต ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน แทนนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ในสังกัดพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 93,522 คะแนน เป็นลำดับ 2 รองจาก ขยัน วิพรหมชัย จากพรรคประชาธิปัตย์[4]

ต่อมาได้ร่วมงานกับพรรคเพื่อชาติ เป็นรองหัวหน้าพรรค[5] และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก

ต่อมาในปี 2566 เขาได้ย้ายกลับไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย

กลุ่มรักเชียงใหม่ 51

แก้

เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล เป็นแกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนกิจกรรมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และเขามีบทบาทในการชุมนุมหลายครั้ง อาทิ การสื่อสารผ่านรายการวิทยุชุมชน 92.5 เมกกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้