เพชฌฆาต (อังกฤษ: judicial executioner) คือ ผู้บังคับตามคำพิพากษาของรัฐให้ประหารชีวิตผู้หนึ่งผู้ใด

ดูเพิ่มแก้ไข