เปียโนโซนาตาหมายเลข 8 (เบทโฮเฟิน)

"Sonata Pathétique" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับ"Pathétique Symphony" ดูที่ ซิมโฟนีหมายเลข 6 (ไชคอฟสกี)
ตัวอย่างเสียงของ Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13
1st movement, Grave – Allegro di molto e con brio

2nd movement, Adagio cantabile

3rd movement, Rondo: Allegro

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์เหล่านี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เปียโนโซนาตาหมายเลข 8 ในบันไดเสียง ซี ไมเนอร์ (Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13) ของลูทวิช ฟัน เบทโฮเฟิน รู้จักกันในชื่อ โซนาตาพาเทติก (Sonata Pathétique) แต่งขึ้นเมื่อเบทโฮเฟินอายุ 27 ปี เมื่อ ค.ศ. 1798 และเผยแพร่ในปีถัดมา เบทโฮเฟินอุทิศผลงานชิ้นนี้ให้กับเจ้าชายคาร์ล ฟ็อน ลิชน็อฟสกี ที่เป็นเพื่อนสนิท [1]

โซนาตาชิ้นนี้มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 19 นาที แบ่งออกเป็น 3 มูฟเมนต์ ได้แก่

  • I. Grave (Slowly, with solemnity) – Allegro di molto e con brio (Quickly, with much vigour)
  • II. Adagio cantabile (Slowly, in a singing style)
  • III. Rondo: Allegro (Quickly)

โซนาตาพาเทติกเป็นผลงานชิ้นแรก ๆ ของเบทโฮเฟินที่ได้รับความนิยม[1] โดยเฉพาะท่วงทำนองจากมูฟเมนต์ที่สอง อาดาโจ ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นจำนวนมาก

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Beethoven Pathetique Sonata Op. 13 All About Beethoven. Retrieved May 1, 2008.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข