ไทมีน

ไอซ์แลน
(เปลี่ยนทางจาก เบสไทมีน)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สำหรับวิตามินที่ชื่อสะกดคล้ายกัน ดูที่ ไทอะมีน

ไทมีน
Thymine.png
Thymine-3D-balls.png
Thymine-3D-vdW.png
ชื่อตาม IUPAC 5-Methylpyrimidine-2,4 (1H,3H) -dione
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [65-71-4][CAS]
MeSH Thymine
SMILES
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C5H6N2O2
มวลต่อหนึ่งโมล 126.11334 g/mol
จุดหลอมเหลว

316 - 317 °C

หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ไทมีน (อังกฤษ: Thymine) เป็นเบสชนิดหนึ่ง มักพบได้ในกรดนิวคลีอิก ตัวย่อ T ซึ่งในกรดนิวคลีอิกที่เป็นสายคู่พบว่าไทมีนจะจับคู่กับเบส อะดีนีน (A)