เบนซาทีนฟีนอกซีเมตทิลเพนิซิลลิน

เบนซาทีนฟีนอกซีเมตทิลเพนิซิลลิน (อังกฤษ: Benzathine phenoxymethylpenicillin (Penicillin V)) ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช่น ทอนซิลอักเสบ ปอดบวม แผลมีหนองอักเสบ เยื่อบุหัวใจอักเสบ

เบนซาทีนฟีนอกซีเมตทิลเพนิซิลลิน
ส่วนผสมประกอบด้วย
Phenoxymethylpenicillinantibiotic
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
ECHA InfoCard100.025.152
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

ข้อบ่งชี้สำหรับการใช้ยานี้แก้ไข

 • ใช้ในเชื้อ Streptococcal, การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ใช้ในไข้อีดำอีแดง โรคไฟลามทุ่ง
 • ใช้ในโรค Pharyngitis ในเด็ก
 • ใช้กับ Otitis media และไซนัสอักเสบ
 • ป้องกัน bacterial endocarditis
 • ใช้ในเชื้อ Pneumococcal
 • ใช้ในเชื้อ Staphylococcal
 • ใช้ใน Fusospirochetosis of the oropharynx

ผลข้างเคียงของยาแก้ไข

 • เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาที่ไวเกิน

คำเตือนและข้อควรระวังแก้ไข

 • การใช้ยานี้ในคนโรคไต และ โรคเกี่ยวกับระบบเลือด ควรจะมีการตรวจดูเป็นระยะๆ เมื่อต้องใช้เป็นเวลานาน
 • การใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ควรใช้เมื่อมีความต้องการจริงๆ เท่านั้น เพราะยังไม่มีการศึกษาในคนและในสัตว์ที่เพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยในการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้
 • ยานี้สามารถซึมผ่านออกทางน้ำนมได้ ฉะนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังในหญิงให้นมบุตร

ชื่อการค้าแก้ไข

Pen-V Atlantic, Fenocin, Pen-V, General Drugs House

วิธีใช้แก้ไข

 • ผู้ใหญ่ 125-500 mg วันละ 4 ครั้ง
 • ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของไต ( creatinine clerance น้อยกว่า 10 ml/min ) โดยไม่ควรใช้เกิน 250 mg ทุก 6 ชม.
 • เด็ก 25-50 mg /kg/วัน ทุก 6-8 ชม.

การเก็บรักษาแก้ไข

 • ควรเก็บ Penicillin V potassium tablets และ powders ที่ใช้สำหรับผสมเป็นสารละลายใช้ดื่ม ควรเก็บในภาชนะปิดสนิทที่อุณหภูมิ 15-30 c
 • หลังจากผสมแล้ว ควรจะเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 c และเก็บไว้ไม่เกิน 14 วัน