เทศมณฑลไถจง

มหานครไถจง
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

มหานครไถจง (เดิมคือ มณฑลไถจง) เป็นมหานครหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีเมืองหลวงชื่อเฟิงยฺเหวียนซิตี มีเนื้อที่ 2,051.4712 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,523,000 คน ความหนาแน่นของประชากร 742 คนต่อตารางกิโลเมตร

การคมนาคมแก้ไข

ทางด่วนแก้ไข

รถไฟแก้ไข

รถไฟความเร็วสูงแก้ไข

ท่าเรือแก้ไข

  • ท่าเรือไถจง

สนามบินแก้ไข

  • สนามบินไถจง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข