เทศบาลโอเอกูซี

ภูมิทัศน์ของเขตเทศบาลโอเอกูซี
ที่ตั้งเขตเทศบาลโอเอกูซีบนเกาะติมอร์
การแบ่งเขตในโอเอกูซี
เมืองและแม่น้ำในโอเอกูซี

โอเอกูซี (โปรตุเกส: Oecusse; เตตุม: Oekusi-Ambenu) เป็นดินแดนของประเทศติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) ที่ไม่มีพื้นที่ติดกับดินแดนส่วนอื่นของประเทศ มีขนาด 815 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ตามแนวชายฝั่งในซีกตะวันตกของเกาะติมอร์ มีพรมแดนติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย ล้อมรอบไว้ มีเฉพาะทางเหนือที่ติดกับทะเลซาวู เมืองหลวงของเทศบาลนี้คือ ปันเต มากัสซาร์ (Pante Macassar) หรืองเมืองโอเอกูซี ซึ่งในสมัยที่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกส เรียก Vila Taveiro

การเดินทางจากกรุงดิลีสามารถเดินทางได้แค่ทางเรือเท่านั้น เทศบาลโอเอกูซีเป็นดินแดนที่พิเศษกว่าเทศบาลอื่น ๆ ของติมอร์-เลสเต เพราะเนื่องจากเป็นดินแดนที่ทางรัฐเข้าไปปกครองได้ยาก จึงมีการตั้งผู้นำถิ่นขึ้น ซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจในการดำเนินกิจการของดินแดนแห่งนี้โดยไม่ต้องผ่านรัฐบาลกลาง

ประชากรแก้ไข

มีประชากร 58,521 คน มี 13,016 ครัวเรือน (Census 2004) มีชาวอโตนีเป็นชนพื้นเมืองประมาณ 20,000 คน โดยชนเผ่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในติมอร์ตะวันตก

ภาษาแก้ไข

นอกจากภาษาราชการของติมอร์ตะวันออกคือภาษาเตตุมและภาษาโปรตุเกส มีการใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษากลางมากในบริเวณนี้ ชาวอโตนีพูดภาษาไบเกโน ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ส่วนใหญ่จะพูดได้ภาษาเดียว มีคำยืมจากภาษาโปรตุเกสเล็กน้อย และแทบจะไม่มีจากภาษาเตตุมเลย

ศาสนาแก้ไข

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

การแบ่งเขตบริหารแก้ไข

โอเอกูซีแบ่งออกเป็น 4 เขต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข