ทะเลซาวู (อินโดนีเซีย: Laut Sawu) เป็นทะเลขนาดเล็กที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียตั้งชื่อตามชื่อเกาะซาวูที่อยู่ทางใต้ ขอบเขตของทะเลนี้คือทางใต้เริ่มจากเกาะซาวูและเกาะไรจูวา ทางตะวันออกเป็นเกาะโรเตและเกาะติมอร์ ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเกาะโฟลเร็ซและเกาะอาโลร์ ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเกาะซุมบา ทะเลนี้ไหลไปสู่มหาสมุทรอินเดียทางใต้และตะวันตก มีทะเลโฟลเร็ซอยู่ทางเหนือและทะเลบันดาอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่งของทะเลซาวู

ทะเลซาวูลึกถึงประมาณ 3,500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 600 กิโลเมตรจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และ 200 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ เมืองใหญ่ที่สุดที่อยู่ติดทะเลนี้คือกูปัง เมืองหลักของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะติมอร์ มีคนที่อาศัยอยู่ประมาณ 450,000 คน

9°45′S 122°00′E / 9.750°S 122.000°E / -9.750; 122.000