เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

เทศบาลเมืองในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

เขารูปช้าง เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขารูปช้างในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเทศบาลนครสงขลา เพราะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครสงขลาโดยมีเพียงคลองสายเล็ก ๆ กั้น เดิมถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลใน พ.ศ. 2538 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2550[1] แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2554[2] ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีประชากร 42,942 คน[3] มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต[4]

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
สะพานปลาริมฝั่งอ่าวไทยในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
สะพานปลาริมฝั่งอ่าวไทยในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ทม.เขารูปช้างตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา
ทม.เขารูปช้าง
ทม.เขารูปช้าง
พิกัด: 7°10′00.0″N 100°36′33.3″E / 7.166667°N 100.609250°E / 7.166667; 100.609250
ประเทศ ไทย
จังหวัดสงขลา
อำเภอเมืองสงขลา
จัดตั้ง
  • พ.ศ. 2538 (องค์การบริหารส่วนตำบล)[1]
  • พ.ศ. 2550 (เทศบาลตำบล)[1]
  • พ.ศ. 2554 (เทศบาลเมือง)[2]
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนราเดช คำทัปน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด27.49 ตร.กม. (10.61 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[3]
 • ทั้งหมด42,942 คน
 • ความหนาแน่น1,562.10 คน/ตร.กม. (4,045.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04900103
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 333 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์www.krc.go.th/frontpage
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่เป็นเชิงเขา ด้านตะวันตกตอนล่างเป็นที่ราบ ส่วนด้านตะวันออกติดกับฝั่งอ่าวไทย มีคลองสามสาย ได้แก่ คลองสําโรง คลองบางดาน และคลองเขาแก้ว นอกจากนี้ยังมีภูเขารูปร่างคล้ายช้างซึ่งเป็นที่มาของชื่อเทศบาล ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 4 แห่งและมัสยิด 2 แห่ง การศึกษามีสถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญอย่างมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านเศรษฐกิจ ประชากรนิยมประกอบอาชีพรับจ้าง มีศูนย์ฝึกอาชีพ 2 แห่ง และมีโรงงานอุตสาหกรรม 10 แห่ง การขนส่งในเขตเทศบาลมีถนนสายหลัก 5 สาย ซึ่งรวมถึงถนนกาญจนวนิช สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลได้แก่ สวนสัตว์สงขลา เจดีย์ทวดช้าง และน้ําตกสวนตูล[4]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 "ข้อมูลทั่วไปเทศบาลเมืองเขารูปช้าง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-07. สืบค้นเมื่อ 2020-05-20.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 61 ง): 41. 1 มิถุนายน 2554.
  3. 3.0 3.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ระบบสถิติทางการทะเบียน : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2563.
  4. 4.0 4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้