เทศบาลเมืองหลังสวน

เทศบาลเมืองในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประเทศไทย

หลังสวน เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลังสวนและตำบลขันเงิน รวมทั้งบางส่วนของตำบลพ้อแดง ตำบลแหลมทราย และตำบลวังตะกอ ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เดิมถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2483[1] แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2547[2] ซึ่งในปีเดียวกันนี้เอง ได้ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขันเงินรวมกับเทศบาลเมืองหลังสวนด้วย[1] ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีประชากร 11,086 คน[3]

เทศบาลเมืองหลังสวน
สถานีรถไฟหลังสวน
ทม.หลังสวนตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร
ทม.หลังสวน
ทม.หลังสวน
พิกัด: 9°57′05.7″N 99°04′52.6″E / 9.951583°N 99.081278°E / 9.951583; 99.081278
ประเทศ ไทย
จังหวัดชุมพร
อำเภอหลังสวน
จัดตั้ง
  •  • พ.ศ. 2483 (ทต.หลังสวน)[1]
  •  • พ.ศ. 2547 (ทม.หลังสวน)[2]
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอัชฌา แดงกนิษฐ
พื้นที่
 • ทั้งหมด16.73 ตร.กม. (6.46 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[3]
 • ทั้งหมด11,086 คน
 • ความหนาแน่น662.64 คน/ตร.กม. (1,716.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04860401
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เว็บไซต์www.langsuancity.go.th/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และมีภูเขาทางทิศตะวันตก ค่อย ๆ ลาดไปทางทิศตะวันออก ดินเป็นดินร่วนและดินเหนียวปนทราย แม่น้ามีแม่น้ำหลังสวน ไหลจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากน้ำหลังสวน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยนิยมปลูกผลไม้ จึงเกิดเทศกาลที่สำคัญคืองานวันผลไม้เมืองหลังสวนและงานเปิดเมืองกินฟรี ศาสนาส่วนใหญ่ที่ประชากรนับถือคือศาสนาพุทธ มีประเพณีที่สำคัญคือ ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย[4]

การขนส่งในเขตเทศบาลมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตัดผ่าน นอกจากนี้ยังมีสถานีรถไฟหลังสวนบนเส้นทางรถไฟสายใต้ มีขบวนรถไฟจอดหลายขบวน ทั้งรถด่วนพิเศษดีเซลราง รถด่วน รถเร็ว และรถธรรมดา

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 "ประวัติความเป็นมาเทศบาลเมืองหลังสวน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-20. สืบค้นเมื่อ 2020-05-17.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง". ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 20 ง): 7–8.
  3. 3.0 3.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ระบบสถิติทางการทะเบียน : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2563.
  4. "สภาพทั่วไปเทศบาลเมืองหลังสวน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-08-15. สืบค้นเมื่อ 2020-05-17.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้