เทศบาลเมืองบางแก้ว

เทศบาลเมืองในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เทศบาลเมืองบางแก้ว เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแก้วทั้งตำบล ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในอดีตเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวมอญ ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนสามสายหลัก ได้แก่ ถนนเทพรัตน ถนนศรีนครินทร์ และถนนหนามแดง-บางพลี ทำให้ประชาชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันมากขึ้น และใน พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดตั้ง "องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว" เป็น เทศบาลเมืองบางแก้ว[2][3] ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีประชากร 60,846 คน[1]

เทศบาลเมืองบางแก้ว
ศูนย์การค้าเมกาซิตี้ บางนา
ศูนย์การค้าเมกาซิตี้ บางนา
ทม.บางแก้วตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
ทม.บางแก้ว
ทม.บางแก้ว
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว
พิกัด: 13°38′13.8″N 100°39′46.8″E / 13.637167°N 100.663000°E / 13.637167; 100.663000
ประเทศ ไทย
จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางพลี
จัดตั้ง • 2 มีนาคม 2538 (อบต.บางแก้ว)
 • 9 ตุลาคม 2562 (ทม.บางแก้ว)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ
พื้นที่
 • ทั้งหมด24.69 ตร.กม. (9.53 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด60,846 คน
 • ความหนาแน่น2,464.40 คน/ตร.กม. (6,382.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04110302
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์tambonbangkaew.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองบางแก้วตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบางพลีไปประมาณ 5 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา ดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรในเขตเทศบาลมีกลุ่มทางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น มอญ ลาว จีน เป็นต้น การศึกษามีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งหมด 5 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสาธิตระดับประถม 1 แห่ง และโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาลอีก 4 แห่ง ด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานที่ประกอบกิจการแปรรูปพลาสติกและอาหาร นอกจากนี้ เขตเทศบาลยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเมกาบางนา[4]

อาณาเขต

แก้

เขตเทศบาลเมืองบางแก้วมีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้[2]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีคลองต้นตาลเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (อำเภอบางพลี) มีคลองบางแก้วใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์และเขตเทศบาลตำบลบางเมือง (อำเภอเมืองสมุทรปราการ) มีคลองสำโรงเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลด่านสำโรง (อำเภอเมืองสมุทรปราการ) และกรุงเทพมหานคร มีคลองหนองกระทุ่ม และคลองบางนา(สาหร่าย) เป็นเส้นแบ่งเขต

หมู่บ้าน

แก้

เทศบาลเมืองบางแก้วครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลบางแก้วซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่[5]

 • หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระทุ่ม
 • หมู่ที่ 2 บ้านริมคลองสำโรง
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนามแดงหรือบ้านวัดหนามแดง
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองรองปลัด
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางแก้ว
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางแก้ว
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางแก้วหรือบ้านคลองหนองบัว
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลองหนองบัว
 • หมู่ที่ 9 บ้านคลองหลวงแพ่ง
 • หมู่ที่ 10 บ้านคลองอาจารย์เกตุ
 • หมู่ที่ 11 บ้านคลองปลัดเปรียง
 • หมู่ที่ 12 บ้านคลองปลัดเปรียง
 • หมู่ที่ 13 บ้านคลองดอกไม้
 • หมู่ที่ 14 บ้านเปรมฤทัย
 • หมู่ที่ 15 บ้านเปรมฤทัย (ชอุ่ม เลิศนิมิต)
 • หมู่ที่ 16 บ้านคลองกระทุ่ม

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอบางพลี". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองบางแก้ว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 251 ง): 18. 9 ตุลาคม 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-10-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-09.
 3. ประวัติความเป็นมาเทศบาลเมืองบางแก้ว 9-10-2562[ลิงก์เสีย]
 4. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองบางแก้ว[ลิงก์เสีย]
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (12 ง): 14–25. 10 กุมภาพันธ์ 2548.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้