เทศบาลตำบลแม่อาย

เทศบาลตำบลในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เทศบาลตำบลแม่อาย โดยได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อาย เป็นเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๗๔ กิโลเมตร ห่างจากตัดจังหวัดเชียงราย ๑๐๗ กิโลเมตร มีภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบ

เทศบาลตำบลแม่อาย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ
พื้นที่
 • ทั้งหมด40 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร (2551)
 • ทั้งหมด8,480 คน
 • ความหนาแน่น212 คน/ตร.กม. (550 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย 459 ม.4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โทรสาร053-856625
เว็บไซต์http://www.maeai.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อแก้ไข

  • ทิศเหนือ
  • ทิศตะวันออก
  • ทิศตะวันตก
  • ทิศใต้

การปกครองแก้ไข

ครอบคลุมตำบลแม่อายบางส่วน และตำบลมะลิกาบางส่วน

  • ตำบลแม่อาย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน
  • ตำบลมะลิกา ๙ หมู่บ้าน

เศรษฐกิจแก้ไข

พื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาสำหรับปลูกพืชไร่ ข้าว ส้ม พริก ลิ้นจี่ ลำไย ยางพารา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำสวน มีประชากรที่อาศัย ทั้งชาวไทย และชาวพื้นเมืองอยู่มากกว่าตำบลอื่น

ประชากรแก้ไข

มีทั้งหมด ๒๐ หมู่บ้าน และ มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๙,๔๗๔คน

ความสำคัญแก้ไข

จุดเด่นของพื้นที่ตำบลแม่อาย ประชากรส่วนใหญ่ เป็น คนไทยพื้นเมือง อีกทั้งยังมีวัดแม่อายหลวง ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอแม่อาย โดยพระครูวิธานธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอแม่อาย และยังเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ซึ่งจะมีประเพณีที่สำคัญๆ เช่น ประเพณีบวชศีลจาริณีเนกขัมมะบารมีฯ ทุกปี ประเพณีไหว้พระอุปคุต ประเพณีตักบาตรพระอุปคต (ซึ่งเป็นวันพระที่ตรงกับวันพุทธทุกครั้ง) ประเพณีปอยออกหว่า ประเพณีตักบาตรเทโวฯ เทศบาลตำบลแม่อาย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นเมือง และชาวไทยใหญ่ มีพุทธศาสนิกชน เคารพและนับถือ ของผู้มีจิตศรัทธา