เทศบาลตำบลเมืองยาง

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเมืองยาง เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลเมืองยาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายบุญมี กล่อมใจ
พื้นที่
 • ทั้งหมด68.54 ตร.กม. (26.46 ตร.ไมล์)
ประชากร (2557)
 • ทั้งหมด8,363 คน
 • ความหนาแน่น122 คน/ตร.กม. (320 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาง เลขที่ 1/1 หมู่ 1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์0-4422-9180 - 1
เว็บไซต์http://www.muangyang.go.th/ www.muangyang.go.t
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

 • วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เป็น เทศบาลตำบลเมืองยาง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551

ที่ตั้งและอาญาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลเมือยาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหนองบัววงและเทศบาลตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนแก้ไข

เทศบาลตำบลอรพิมพ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านเมืองยาง
 • หมู่ที่ 2 บ้านลิ้นฟ้า
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองไม้ตาย
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนไม้งาม
 • หมู่ที่ 5 บ้านนางออ
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนตำหนัก
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนตาสุด
 • หมู่ที่ 8 บ้านนางโท
 • หมู่ที่ 9 บ้านค่ายลิง
 • หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาโทน
 • หมู่ที่ 11 บ้านยางน้อย
 • หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่าง

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากร ณ มีนาคม 2557 จำนวนทั้งสิ้น 8,363 คน


อ้างอิงแก้ไข